Parkovacie zóny v Poprade

Momentálne sú zaznamenané všetky mne známe parkovacie zóny v Poprade ktorých je prevádzkovateľom Správa mestských komunikácií, Poprad zriadená mestom Poprad.
Mapu som sa snažil vytvoriť podľa platného Všeobecne záväzného nariadenia mesta Poprad č. 1/2012 o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel samozrejme ju budem priebežne aktualizovať a opravovať chyby ak sa náhodou v nej nejaké objavia 🙂 (viac…)