Platby u lekárov šekom?

Platby u lekárov šekom?

Dnes som bol okolnosťami donútený navštíviť lekárku. Náhodou som si vypočul ako pani doktora oznamuje sestričke že asi zavedú tie šeky.
Trošku ma to prekvapilo že prečo poštové poukážky (šeky) keďže by mali mať elektronickú registračnú pokladnicu, prípadne fiškálnu tlačiareň alebo posledná možnosť s ktorou prišla finančná správa je virtuálna registračná pokladnica. Zobraziť viac o Platby u lekárov šekom?

Parkovacie zóny v Poprade

Parkovacie zóny v Poprade

Momentálne sú zaznamenané všetky mne známe parkovacie zóny v Poprade ktorých je prevádzkovateľom Správa mestských komunikácií, Poprad zriadená mestom Poprad.
Mapu som sa snažil vytvoriť podľa platného Všeobecne záväzného nariadenia mesta Poprad č. 1/2012 o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel samozrejme ju budem priebežne aktualizovať a opravovať chyby ak sa náhodou v nej nejaké objavia 🙂 Zobraziť viac o Parkovacie zóny v Poprade