Obsah tejto web stránky je duševným vlastníctvom Martina Šturcela a je chránený v zmysle Autorského zákona č. 383/1997 Zb. v znení neskorších predpisov a príslušnými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
Obsahom web stránky sa rozumie grafický vzhľad – logická štruktúra, textový i obrazový materiál a všetky ďaľšie informácie a náležitosti.
Publikovanie resp. ďalšie šírenie časti alebo celého obsahu tejto web stránky akýmkoľvek spôsobom bez predchádzajúceho písomného súhlasu Martina Šturcela je výslovne zakázané bez ohľadu na uvedenie či neuvedenie zdroja.
Martin Šturcel nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek vzniknuté priame, nepriame, súvisiace alebo následné škody, straty, resp. iné výdavky spojené s nepovoleným použitím časti alebo celého obsahu tejto web stránky.